ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA CATERINGU podczas festynu integracyjnego

Opublikowano: piątek, 18 maj 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR OPS.5.2018.EFS
Z DNIA 18.05.2018 ROKU
NA USŁUGĘ CATERINGU PODCZAS FESTYNU INTEGRACYJNEGO

BTN BIPOśrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą zaprasza do składania ofert na USŁUGĘ CATERINGU podczas festynu integracyjnego dla uczestników projektu wraz z rodzinami w dniu 22.06.2018 r. w godzinach od 14.00 do 18.00, w związku z realizacja projektu pn. „Aktywna integracja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego w ramach Priorytetu 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, RPLB.07.01.00-08-0002/17-01

Komplet dokumentów znajduje się poniżej.

 

logo projekt regionalny

contact
contact Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą
66-470 Kostrzyn nad Odrą,
ul. Niepodległości 17
woj. lubuskie

phone tel. (095) 752 30 33
fax. (095) 752 30 33
mail kontakt.ops@gmail.com
 contact
mail

Kontakt bzepośredni z Działem Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

dsria@ops-kostrzyn.pl

phone Dział Swiadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych
tel .(095) 717-02-39
contact
mail Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Zbigniew Miszczak
zbigniew.miszczak@cbi24.pl 
Drukuj